Het Coronavirus: Hoe gaat het Twentebad hiermee om?

We begrijpen dat het Coronavirus veel vragen op kan roepen. Wij volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen over het Coronavirus. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en volgen de informatie van de (lokale) autoriteiten, zoals het RIVM, de GGD en de VSG. Waar de situatie daar aanleiding toe geeft, zullen we in afstemming met deze instanties nadere maatregelen treffen.


** Update 31 maart 2020 **

Vanwege de nieuwe genomen maatregelen zijn wij in ieder geval tot en met dinsdag 28 april, volledig gesloten.

Alle zwemlessen en zwemactiviteiten zijn dan ook gedurende deze periode geannuleerd.
Dit geldt voor zowel de zwemlessen, aquasporten, overige doelgroepactiviteiten als het recreatief gebruik van het zwembad.

Hoe gaat het nu met de betalingen van de zwemlessen?
Het is ons gelukt om de betalingen direct aan te passen aan de werkelijke situatie.
De dagen waarop er geen zwemlessen zijn geweest, doordat wij het Twentebad hebben moeten sluiten vanwege de nieuwe richtlijnen omtrent het Coronavirus, zullen bij de incasso NIET meegenomen worden in het totaalbedrag.
U betaalt als ouder(s)/verzorger(s) dus 2 of 3 dagen, afhankelijk van het pakket.

Pakketbetalingen lopen gewoon door. Dit omdat de kinderen er dan gewoon ietsje langer over doen. Hier is geen schade voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Mochten er ouder(s)/verzorger(s) zijn die de betalingen uit willen stellen vanwege minder inkomen o.i.d. dan kunnen die ons mailen op info@twentebad.nl
Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met uw aanvraag aan de slag!


En onze abonnementhouders? Twee weken dicht is direct 50% korting!

Voor onze abonnementhouders zullen wij de betaling op dezelfde manier aanpassen.
16 dagen vielen uit, dus 15/31ste wordt in rekening gebracht. Iets meer dan 50% korting.
Dus... twee weken dicht is direct 50% korting.
Als we 8 april weer open kunnen, krijgen de abonnees 25% korting (in april) en als het later wordt... zo tellen we door, tot 100%.
Dit geldt ook voor onze abonnementhouders van WS Twente.


Ook voor onze verhuur geldt hetzelfde

Wij zijn (helaas) gesloten, dus er hoeft geen huur betaald te worden.

____________________________________________________________________


Betekenis voor de zwembadbranche
Vanuit de zwembadbranche (ZBB) is een aantal specifieke achtergronden en adviezen opgesteld die we als zwembad volgen.


Sportactiviteiten in Nederland
NOC*NSF heeft de gevolgen voor sportactiviteiten in Nederland vertaald in een advies. Lees hier het advies van NOC*NSF. Kern daarvan is dat waar de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen, zij dat zullen doen en bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen opvolgen. Het RIVM en de GGD zijn daarin leidend. Bekijk informatie van de GGD Twente op www.ggdtwente.nl


Heb je meer vragen over het Coronavirus?
Ga dan naar de website van de  GGD of het RIVM. Ook kun je het algemene publieksnummer bellen, via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur.