Updates en uitleg rondom Corona

** Update 11 mei **

Start testweek voor verantwoorde heropening

Vandaag zijn we gestart met 2 testgroepen banenzwemmers om te bekijken of het lukt om alles zo goed in te richten dat we op een veilige en verantwoorde manier weer voorzichtig kunnen heropenen. We zijn dan ook supertrots dat dit vandaag perfect is verlopen. We kunnen hiermee onze testweek gaan uitbreiden met extra zwemmomenten, aan het einde van de week staan er zelfs al activiteiten gepland. Per dag bekijken we natuurlijk of het allemaal goed gaat, maar we hebben goede hoop dat ons dit allemaal gaat lukken. Er is een (voorlopig) weekprogramma opgesteld en hiervoor kunnen inmiddels online reserveringen worden gedaan.

Verspreiding van het virus door water

Op de vraag of het wel veilig is om weer te zwemmen en/of het virus zich niet kan verspreiden door het water, kregen wij van de GGD het antwoord dat chloor direct desinfecteert en het virus dood maakt. Het water wordt meerdere malen per dag getest om te zien of de chloorwaardes goed op peil blijven. Deze zijn uit voorzorg iets opgehoogd.

___________________________________________________________________

** Update 6 mei **

Twee testgroepen bijten het spits af

Twentebad maandag weer beperkt open

Het Twentebad gaat maandag weer gedeeltelijk open. Het zwembad heeft een stappenplan gemaakt om dit veilig en verantwoord aan te pakken. Twee testgroepen proberen maandag het stappenplan uit. Deze groepen gaan dan de routing, het omkleden, afstand houden in de baden, het online aanmelden en andere zaken uitproberen. De dagen daarna mogen andere testgroepen komen zwemmen. Als dat goed loopt, gaat het Twentebad de opening verder uitbreiden. Mogelijk starten de zwemlessen per 18 mei.

De Rijksoverheid maakte 6 mei bekend dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen vanaf 11 mei worden versoepeld. Dat betekent dat zwembaden ook weer open mogen. Meteen daarna is het Twentebad zorgvuldig aan de slag gegaan om dit mogelijk te maken. Het zwembad gebruikte daarvoor als leidraad het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ van de zwembadbranche.

Eerste week

Maandag 11 mei laat het Twentebad twee testgroepen met banenzwemmers toe. Inschrijven gaat via de webshop van www.twentebad.nl. Dit weekend gaat de inschrijving online. De eerste groep van 20 personen start om 13:00 uur in het 25 meter wedstrijdbad en de tweede groep van 40 personen start om 15:00 uur in het 50 meter sportbad (40 personen). ’s Avonds komen enkele jeugdteams van WS Twente zwemmen. Er is overleg met het OC (opleidingscentrum) van de KNZB wanneer zij willen komen. Op de website komen de aanvullende voorwaarden te staan om te zwemmen. Douchen is bijvoorbeeld niet mogelijk, alleen omkleden na afloop. Het Twentebad verplicht bezoekers om thuis al de zwemkleding aan te trekken. Zwemmen van banen gebeurt in één richting over twee zwembanen in een soort “rondje”. Er zijn banen voor snelle en langzame zwemmers. Ook tijdens het zwemmen moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden; inhalen is dus niet toegestaan. Na elke groep maken de medewerkers van het Twentebad de noodzakelijke ruimtes schoon, zoals de kleedhokjes en het toilet

Zwemles

Vanaf dinsdag 12 mei tot en met zondag 17 mei is er ruimte voor andere testgroepen met banenzwemmers en ook voor groepslessen. Toegang is alleen toegestaan voor bezoekers die online zijn aangemeld via de webshop van www.twentebad.nl. Ook de betaling is alleen online mogelijk. Abonnementhouders kunnen eerder inschrijven dan bezoekers die een los kaartje willen kopen. Het Twentebad werkt volgende week een plan uit om de zwemles te hervatten. Dit is het meest complexe deel om te organiseren.

Vervolg

Op basis van de ervaringen uit de eerste week komt er een programmering met blokken banenzwemmen en groepslessen. Hoe dat loopt, hangt af van de evaluatie van de eerste week. Afhankelijk van wat er precies mogelijk is, starten de zwemlessen maandag 18 mei.

Het Twentebad wil de ervaringen in de eerste weken gebruiken om zo snel mogelijk over te gaan naar een ‘normalere’ programmering. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Dat heeft er mede mee te maken in hoeverre de bezoekers zich aan de maatregelen houden. Ook voor het Twentebad geldt: ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’. De ervaringen in het bad zijn bepalend voor het verdere verloop.

De accommodatie blijft gesloten voor iedereen die niet online is aangemeld. Langskomen voor vragen heeft dus geen zin.

 ___________________________________________________________________

Vragen omtrent betalingen

Hoe gaat het nu met de betalingen van de zwemlessen?

Het is ons gelukt om de betalingen direct aan te passen aan de werkelijke situatie. De dagen waarop er geen zwemlessen zijn geweest, doordat wij het Twentebad hebben moeten sluiten vanwege de nieuwe richtlijnen omtrent het Coronavirus, zullen bij de incasso NIET meegenomen worden in het totaalbedrag. U betaalt als ouder(s)/verzorger(s) dus 2 of 3 dagen, afhankelijk van het pakket.

Pakketbetalingen lopen gewoon door. Dit omdat de kinderen er dan gewoon ietsje langer over doen. Hier is geen schade voor u als ouder(s)/verzorger(s). Mochten er ouder(s)/verzorger(s) zijn die de betalingen uit willen stellen vanwege minder inkomen o.i.d. dan kunnen die ons mailen op info@twentebad.nl Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met uw aanvraag aan de slag!

En onze abonnementhouders? Twee weken dicht is direct 50% korting! Voor onze abonnementhouders zullen wij de betaling op dezelfde manier aanpassen. 16 dagen vielen uit, dus 15/31ste wordt in rekening gebracht. Iets meer dan 50% korting. Dus... twee weken dicht is direct 50% korting. Als we 8 april weer open kunnen, krijgen de abonnees 25% korting (in april) en als het later wordt... zo tellen we door, tot 100%. Dit geldt ook voor onze abonnementhouders van WS Twente.

Ook voor onze verhuur geldt hetzelfde Wij zijn (helaas) gesloten, dus er hoeft geen huur betaald te worden.

____________________________________________________________________

Betekenis voor de zwembadbrancheVanuit de zwembadbranche (ZBB) is in samenwerking met andere partijen binnen de zwembadbranche een protocol opgesteld voor het verantwoord heropenen van (binnen)zwembaden. Dit protocol zal voor ons een leidraad zijn in onze veilige maar verantwoorde manier van heropenen. Klik hier voor het protocol "Veranwoord Zwemmen".

Sportactiviteiten in NederlandNOC*NSF heeft de gevolgen voor sportactiviteiten in Nederland vertaald in een advies. Lees hier het advies van NOC*NSF. Kern daarvan is dat waar de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen, zij dat zullen doen en bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen opvolgen. Het RIVM en de GGD zijn daarin leidend. Bekijk informatie van de GGD Twente op www.ggdtwente.nl

Heb je meer vragen over het Coronavirus?Ga dan naar de website van de  GGD of het RIVM. Ook kun je het algemene publieksnummer bellen, via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur.