Betalingsvoorwaarden en andere spelregels

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen! Wijzigingen worden aangekondigd op de infoborden, bij de receptie gelegd en op de site geplaatst.
(versie 4, december 2015)

 • U neemt deel aan een opleiding voor een vast bedrag per les. Het Twentebad verplicht zich om op te leiden en u verplicht zich tot het betalen van lesgeld.
 • Als u niet kiest voor het veilige gemak van incasso, dan kunt u een flexibel aantal lessen vooruitbetalen. De geldigheid van de pas van uw kind stopt als u achterloopt met betalen.
 • Als je kiest voor betaling van losse lessen, dan worden alle gegeven lessen in rekening gebracht. Ongeacht of je kind aanwezig was.
 • Als de incasso niet lukt (stornering) dan krijgt u een acceptgiro. De eerste keer zonder toeslag, daarna met €5,- toeslag per maand.
 • BELANGRIJK, als de incasso te vaak niet lukt (max 2 of 3 keer) dan STOPT de incasso en gaan alle andere kosten VERPLICHT via acceptgiro.
 • Gemiste/verzuimde lessen worden niet vergoed. Inhaalmogelijkheden zijn er helaas niet.
 • Als door langdurige ziekte (minimaal 4 weken aaneengesloten) geen deelname aan de lessen mogelijk is, kunt u tijdelijke ontheffing aanvragen bij de administratie. Hiervoor is een schriftelijk bewijs noodzakelijk. (meer informatie bij Uitstel van betaling (Tarieven) en bij de receptie)
 • Over chronische / langdurige zaken die regelmatige aanwezigheid belemmeren svp persoonlijk contact.
 • Per jaar stopt de zwemles gedurende +/- 8 weken (in de zomervakantie en de kerstvakantie).
 • Indien u de opleiding tussentijds wilt beëindigen kan dit alléén middels een opzegging via e-mail. U moet wel rekening houden met 1 maand opzegtermijn. Zonder tijdige opzegging blijft u betalingsplichtig.
 • We proberen zo goed mogelijk te communiceren met onze klanten, via deze website, social media en e-mail. Klanten gaan akkoord dat ze zo af en toe een e-mail van ons kunnen krijgen.
 • Onze zwemles is een methode van de KNZB. U krijgt een inlog van de SuperSpetters website. De KNZB stuurt 1x per jaar of soms vaker vragen of u tevreden bent over de methode. stap in het leerproces, dan kan het wenselijk zijn om tijdelijk te stoppen. Hiervoor is altijd overleg nodig met een zwemlescoördinator. Het kind kan terug naar de wachtlijst en de betalingen stoppen dan.
 • U koopt bij aanvang van de zwemles een persoonlijke pas voor de deelnemer. Deze pas moet altijd worden meegenomen. De pas is persoonlijk en wordt bij misbruik ingenomen.
 • Als de kosten van de zwemles een te hoge drempel vormen, waardoor uw kind niet naar zwemles zou kunnen, kunt u wellicht een beroep doen op het Sport & Cultuur Fonds van de Gemeente Hengelo. Voor meer informatie: Sector Publieksdiensten en Sociale Zaken, telefoon 074-2459876 of kijk op de website van de gemeente Hengelo.
 • EXTRA VOORWAARDEN IVM GRATIS ZWEMMEN
  Als u kiest voor gratis zwemmen als uw kind nog op de wachtlijst staat en om één of andere reden gaat uw kind niet op zwemles of stopt u voor het diploma, dan gaat u akkoord met een factuur met terugwerkende kracht voor een jeugdabonnement (€15,- per maand). Uw kind op de wachtlijst moet minimaal 3 jaar oud zijn om gratis te mogen zwemmen.
 • EXTRA VOORWAARDEN IVM ZWEMLESKORTING
  De korting van 50% stopt als het kind van zwemles gaat. Het abonnement loopt wel minimaal 1 jaar. De incasso gaat samen met de zwemlesincasso. Bij contant betalen van zwemlessen moet het abonnement 1 jaar vooruit betaald worden. Als u kiest voor de korting als uw kind nog op de wachtlijst staat en om één of andere reden gaat uw kind niet op zwemles of stopt u voor het diploma, dan gaat u akkoord met een incasso met terugwerkende kracht zonder de 50% korting. Uw kind op de wachtlijst moet minimaal 3 jaar oud zijn voor de korting.