Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van het Twentebad de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en het Twentebad is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.