Veelgestelde vragen

Wat leren de kinderen bij de verschillende niveau's

 

Eindtermen KNZB zwemdiploma

Gekleed:

 • Voetsprong
 • 50 meter zwemmen, met slag naar keuze
 • Onder mat door zwemmen en over mat heen klimmen
 • Hoekduik gevolgd door voorwerp aantikken op 1.5m onder wateroppervlakte
 • 30 sec. HELP-houding uitvoeren
 • 30 sec. watertrappen
 • Zelfstandig op de kant klimmen

Badkleding:

 • 150 meter achter elkaar in slag naar keuze
 • 25 meter borstcrawl
 • 25 meter rugcrawl
 • 50 meter enkelvoudige rugslag
 • 50 meter schoolslag
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in borstligging (10 sec.)
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in rugligging (10 sec.)
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door een gat in zeil op 6 meter
 • Draai om lengte-as en draai om breedte-as
 • Wrikken (3 meter voorwaarts, draaien, 3 meter achterwaarts)
 • Hurksprong
 • Met een koprol te water

Slagen kunnen zowel met als zonder zwembril uitgevoerd worden. Alle vaardigheden waarbij oriëntatie onder water centraal staat, zijn zonder zwembril uitgevoerd.

Alle informatie over de eisen voor het Nationaal ZwemABC kunt u vinden op www.allesoverzwemles.nl.

Hoe lang duurt de zwemles en zijn de groepen vast?

Geef uw kind de tijd en blijf in contact!
De tijdsduur gaat uit van een gemiddeld kind van 5 jaar.

De SuperSpetter duren ongeveer 80 lessen en SuperSpetters turbo ongeveer 40.
De ontwikkeling van kinderen verloopt stapsgewijs en voor ieder kind weer net even anders. Uit onze jarenlange ervaring is een zwemlesplan ontstaan dat aansluit bij het gemiddelde tempo dat voor pakweg 95% van de kinderen opgaat. De SuperSpetters worden in 10 reeksen van 8 lessen aangeboden. Dit zijn 80 lessen van 45 minuten of 40 van 90 minuten.
Zonder vakanties duurt dit ongeveer 1,5 jaar voor het complete diploma.

Waarom "vaste" groepen?
Voor jonge kinderen (4-6) is een vertrouwde omgeving erg belangrijk voor de prestaties en het plezier. Een groepje kinderen dat ze goed leren kennen en dezelfde zwemonderwijzer helpen daarbij. Zeker in het begin van de zwemlessen. Veel ouders vergeten wel eens dat zij vroeger echt niet al met 4 jaar of net 5 op zwemles gingen. In onze visie op zwemonderwijs voor (meestal nog maar kleuters) is kwaliteit en plezier voor uw zoon of dochter net iets belangrijker dan alleen maar zo snel mogelijk de leerstof erin stampen.

Uit ervaring weten we dat dit systeem voor de kinderen het fijnst is. Uit ervaring weten we ook dat we de voordelen van dit systeem vaker moeten uitleggen aan ouders dan bij individueel doorsturen. Dat doen we dan ook graag.

De groepen zijn natuurlijk niet helemaal vast.
Kinderen die echt sneller of langzamer gaan wisselen gewoon van groep, MAAR we proberen het wisselen van groep in het instructiebad wel tot een minimum te beperken. In het diepe traject zijn meer wisselingen. Veel ouders kiezen er voor om, ook als doorschuiven kan in het diepe, toch hun kind in de vertrouwde groep te laten. Kinderen vinden dit vaak prettiger en uiteindelijk is hun individuele niveau hoger aan het eind. En daar gaat het uiteindelijk om. Plezier en veiligheid.

Wekelijkse lessen van 45 of 50 minuten
7 dagen per week les. Standaard lessen wij 1 keer per week.

Leren zwemmen is niet makkelijk
Geef uw kind de tijd om met plezier een goede zwemmer te worden. Kinderen van 4 jaar doen er meestal langer over om een diploma te halen dan kinderen van 5 jaar of ouder. Toch mogen kinderen bij ons met 4 jaar beginnen als u denkt dat uw kind er klaar voor is. Als wij na een paar lessen denken dat het te vroeg is, dan gaan we met u overleggen. Veilig leren zwemmen kost tijd en ieder kind heeft een eigen tempo. Druk leggen bij het kind werkt meestal niet goed. Als het langer of korter duurt dan het gemiddelde dan is dat zo. Uw kind op zwemles doen kost dus geld én tijd. Maar u investeert maar 1 keer in dit hele belangrijke diploma waar uw kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft!!
Het kan gebeuren dat het beter is uw kind naar een andere groep of dag of badmeester/badjuf te verschuiven. Soms is dat ook de wens van een ouder/verzorger.
Wij doen dit altijd in overleg.

Gratis zwemmen

Op vertoon van de zwemlespas van het Twentebad heeft uw kind onbeperkt gratis toegang tot het zwembad voor recreatief zwemmen, mits het onder begeleiding is van een betalende volwassene. Zo kunt u uw kind laten wennen aan de accommodatie of een keer extra oefenen. Denkt u eraan dat u de pas hiervoor wel moet meenemen.

50% korting op het gezinsabonnement.

EXTRA VOORWAARDEN IVM ZWEMLESKORTING:
De korting van 50% stopt als het kind van zwemles gaat. Het abonnement loopt wel minimaal 1 jaar. De incasso gaat samen met de zwemlesincasso. Bij contant betalen van zwemlessen moet het abonnement 1 jaar vooruit betaald worden. Als u kiest voor de korting als uw kind nog op de wachtlijst staat en om één of andere reden gaat uw kind niet op zwemles of stopt u voor het diploma, dan gaat u akkoord met een incasso met terugwerkende kracht zonder de 50% korting. Uw kind op de wachtlijst moet minimaal 3 jaar oud zijn voor de korting.

Zijn de groepen vast
Waarom "vaste" groepen?

Voor jonge kinderen (4-6) is een vertrouwde omgeving erg belangrijk voor de prestaties en het plezier. Een groepje kinderen dat ze goed leren kennen en dezelfde zwemonderwijzer helpen daarbij. Zeker in het begin van de zwemlessen. Veel ouders vergeten wel eens dat zij vroeger echt niet al met 4 jaar of net 5 op zwemles gingen. In onze visie op zwemonderwijs voor (meestal nog maar kleuters) is kwaliteit en plezier voor uw zoon of dochter net iets belangrijker dan alleen maar zo snel mogelijk de leerstof erin stampen.

Uit ervaring weten we dat dit systeem voor de kinderen het fijnst is. Uit ervaring weten we ook dat we de voordelen van dit systeem vaker moeten uitleggen aan ouders dan bij individueel doorsturen. Dat doen we dan ook graag.

De groepen zijn natuurlijk niet helemaal vast.

Kinderen die echt sneller of langzamer gaan wisselen gewoon van groep, MAAR we proberen het wisselen van groep in het instructiebad wel tot een minimum te beperken. In het diepe traject zijn meer wisselingen. Veel ouders kiezen er voor om, ook als doorschuiven kan in het diepe, toch hun kind in de vertrouwde groep te laten. Kinderen vinden dit vaak prettiger en uiteindelijk is hun individuele niveau hoger aan het eind. En daar gaat het uiteindelijk om. Plezier en veiligheid.

Hoe lang duurt de zwemles?

Geef uw kind de tijd en blijf in contact!

De tijdsduur gaat uit van een gemiddeld kind van 5 jaar.
De SuperSpetter duren ongeveer 80 lessen en SuperSpetters turbo ongeveer 40.

De ontwikkeling van kinderen verloopt stapsgewijs en voor ieder kind weer net even anders. Uit onze jarenlange ervaring is een zwemlesplan ontstaan dat aansluit bij het gemiddelde tempo dat voor pakweg 95% van de kinderen opgaat. De SuperSpetters worden in 10 reeksen van 8 lessen aangeboden. Dit zijn 80 lessen van 45 minuten of 40 van 90 minuten.
Zonder vakanties duurt dit ongeveer 1,5 jaar voor het complete diploma.

Wekelijkse lessen van 45 of 50 minuten

7 dagen per week les. Standaard lessen wij 1 keer per week.

Leren zwemmen is niet makkelijk

Geef uw kind de tijd om met plezier een goede zwemmer te worden. Kinderen van 4 jaar doen er meestal langer over om een diploma te halen dan kinderen van 5 jaar of ouder. Toch mogen kinderen bij ons met 4 jaar beginnen als u denkt dat uw kind er klaar voor is. Als wij na een paar lessen denken dat het te vroeg is, dan gaan we met u overleggen. Veilig leren zwemmen kost tijd en ieder kind heeft een eigen tempo. Druk leggen bij het kind werkt meestal niet goed. Als het langer of korter duurt dan het gemiddelde dan is dat zo. Uw kind op zwemles doen kost dus geld én tijd. Maar u investeert maar 1 keer in dit hele belangrijke diploma waar uw kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft!
Het kan gebeuren dat het beter is uw kind naar een andere groep of dag of badmeester/badjuf te verschuiven. Soms is dat ook de wens van een ouder/verzorger. Wij doen dit altijd in overleg.

Zijn de groepen vast?
Waarom "vaste" groepen?

Voor jonge kinderen (4-6) is een vertrouwde omgeving erg belangrijk voor de prestaties en het plezier. Een groepje kinderen dat ze goed leren kennen en dezelfde zwemonderwijzer helpen daarbij. Zeker in het begin van de zwemlessen. Veel ouders vergeten wel eens dat zij vroeger echt niet al met 4 jaar of net 5 op zwemles gingen. In onze visie op zwemonderwijs voor (meestal nog maar kleuters) is kwaliteit en plezier voor uw zoon of dochter net iets belangrijker dan alleen maar zo snel mogelijk de leerstof erin stampen.

Uit ervaring weten we dat dit systeem voor de kinderen het fijnst is. Uit ervaring weten we ook dat we de voordelen van dit systeem vaker moeten uitleggen aan ouders dan bij individueel doorsturen. Dat doen we dan ook graag.

De groepen zijn natuurlijk niet helemaal vast.

Kinderen die echt sneller of langzamer gaan wisselen gewoon van groep, MAAR we proberen het wisselen van groep in het instructiebad wel tot een minimum te beperken. In het diepe traject zijn meer wisselingen. Veel ouders kiezen er voor om, ook als doorschuiven kan in het diepe, toch hun kind in de vertrouwde groep te laten. Kinderen vinden dit vaak prettiger en uiteindelijk is hun individuele niveau hoger aan het eind. En daar gaat het uiteindelijk om. Plezier en veiligheid.

Wat zijn de spelregels en voorwaarden?

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen! Wijzigingen worden aangekondigd op de infoborden, bij de receptie gelegd en op de site geplaatst.
(versie 4, december 2015)

 • U neemt deel aan een opleiding voor een vast bedrag per les. Het Twentebad verplicht zich om op te leiden en u verplicht zich tot het betalen van lesgeld.
 • Als u niet kiest voor het veilige gemak van incasso, dan kunt u een flexibel aantal lessen vooruitbetalen. De geldigheid van de pas van uw kind stopt als u achterloopt met betalen.
 • Als de incasso niet lukt (stornering) dan krijgt u een acceptgiro. De eerste keer zonder toeslag, daarna met €5,- toeslag per maand.
 • BELANGRIJK, als de incasso te vaak niet lukt (max 2 of 3 keer) dan STOPT de incasso en gaan alle andere kosten VERPLICHT via acceptgiro.
 • Gemiste/verzuimde lessen worden niet vergoed. Inhaalmogelijkheden zijn er helaas niet.
 • Als door langdurige ziekte (minimaal 4 weken aaneengesloten) geen deelname aan de lessen mogelijk is, kunt u tijdelijke ontheffing aanvragen bij de administratie. Hiervoor is een schriftelijk bewijs noodzakelijk. (meer informatie bij de receptie)
 • Over chronische / langdurige zaken die regelmatige aanwezigheid belemmeren svp persoonlijk contact.
 • Per jaar stopt de zwemles gedurende +/- 8 weken (in de zomervakantie en de kerstvakantie).
 • Indien u de opleiding tussentijds wilt beëindigen kan dit alléén middels schriftelijke opzegging (of via e-mail). U moet wel rekening houden met 1 maand opzegtermijn. Zonder tijdige opzegging blijft u betalingsplichtig.
 • We proberen zo goed mogelijk te communiceren met onze klanten, via deze website, social media en e-mail. Klanten gaan akkoord dat ze zo af en toe een e-mail van ons kunnen krijgen.
 • Onze zwemles is een methode van de KNZB. U krijgt een inlog van de SuperSpetters website. De KNZB stuurt 1x per jaar of soms vaker vragen of u tevreden bent over de methode.
 • Als blijkt dat een kind niet klaar is voor een (volgende) stap in het leerproces, dan kan het wenselijk zijn om tijdelijk te stoppen. Hiervoor is altijd overleg nodig met een zwemlescoördinator. Het kind kan terug naar de wachtlijst en de betalingen stoppen dan.
 • U koopt bij aanvang van de zwemles een persoonlijke pas voor de deelnemer. Deze pas moet altijd worden meegenomen. De pas is persoonlijk en wordt bij misbruik ingenomen.
 • Als de kosten van de zwemles een te hoge drempel vormen, waardoor uw kind niet naar zwemles zou kunnen, kunt u wellicht een beroep doen op het Sport & Cultuur Fonds van de Gemeente Hengelo. Voor meer informatie: Sector Publieksdiensten en Sociale Zaken, telefoon 074-2459876 of kijk op de website van de gemeente Hengelo.
 • EXTRA VOORWAARDEN IVM GRATIS ZWEMMEN
  Als u kiest voor gratis zwemmen als uw kind nog op de wachtlijst staat en om één of andere reden gaat uw kind niet op zwemles of stopt u voor het diploma, dan gaat u akkoord met een factuur met terugwerkende kracht voor een jeugdabonnement (€15,- per maand). Uw kind op de wachtlijst moet minimaal 3 jaar oud zijn om gratis te mogen zwemmen.
 • EXTRA VOORWAARDEN IVM ZWEMLESKORTING
  De korting van 50% stopt als het kind van zwemles gaat. Het abonnement loopt wel minimaal 1 jaar. De incasso gaat samen met de zwemlesincasso. Bij contant betalen van zwemlessen moet het abonnement 1 jaar vooruit betaald worden. Als u kiest voor de korting als uw kind nog op de wachtlijst staat en om één of andere reden gaat uw kind niet op zwemles of stopt u voor het diploma, dan gaat u akkoord met een incasso met terugwerkende kracht zonder de 50% korting. Uw kind op de wachtlijst moet minimaal 3 jaar oud zijn voor de korting.