Huisregels

ü De huisregels zijn er om het Twentebad veilig, gezellig en schoon te houden

ü Je mag alleen in het zwembad en op ons terrein zijn als je belooft je aan de regels te houden.

ü Ouders/verzorgers moeten onze huisregels vooraf lezen en uitleggen aan kinderen onder de 18 jaar, voordat zij naar binnen gaan.

1. Toegang

 • Bezoekers moeten veilig kunnen zwemmen. Kun je dat niet? zie punt 2 Veilig zwemmen.
 • Bezoekers moeten zich altijd kunnen legitimeren.
 • Op ons terrein of binnen ga je akkoord met onze camerabewaking.
 • Bezoekers onder de 7 jaar hebben altijd een volwassene (18+) bij zich die goed kan zwemmen en die in badkleding bij het kind in de buurt blijft.
 • Vanaf 7 jaar mogen kinderen die goed kunnen zwemmen alleen naar binnen.
  (SuperSpetters diploma of een compleet ZwemABC en anders ter beoordeling Twentebad)
 • Een minderjarig kind moet een telefoonnummer hebben waarop een ouder/verzorger te bereiken is. Tip: zet je kind in de computer bij het zwembad.
 • Op de zwemzaal en in de baden is badkleding verplicht.
  Badkleding is een zwembroek/zwemshort of badpak/bikini en badmuts zonder scherpe materialen. Spijkerstof, T-shirts en petjes mogen niet. Zwembroeken en shorts mogen niet over de knie komen. Uitzonderingen zijn alleen na overleg vanwege een bijzondere reden, zoals een medische aandoening of specifieke sportbeoefening.
 • Bezoekers moeten vanwege de veiligheid onze medewerkers kunnen begrijpen.
  Dat betekent dat je basisniveau Nederlands, Engels of Duits moet kunnen of een tolk bij je hebt die altijd in de buurt is.
 • Je moet een geldig toegangsbewijs hebben. Als de kassa dicht is kun je bij de automaat terecht of op de bel drukken.
 • De glijbaan maakt automatisch een foto die je kunt verzenden.
 • Een medische aandoening die invloed heeft op je zwemmen of je omgeving moet je melden.
  Het kan zijn dat je je eigen begeleiding mee moet nemen.
 • Niet mee naar binnen: Alles van glas, alles wat op een wapen lijkt, wat een wapen is of zo gebruikt kan worden en (soft) drugs. Twijfel je? Vraag het dan voor je binnenkomt.
 • Personen of groepen, waarvan wij denken dat zij voor overlast gaan zorgen, kunnen zonder reden geweigerd worden bij het Twentebad, inclusief de Poolbar en het voorplein.
 • Vervelend gedrag rond het bad betekent ook dat je er niet in mag.
 • Bij hele grote drukte kan het zo zijn dat we tijdelijk niemand meer naar binnen laten.

2. Veilig zwemmen
Kinderen:
Zonder zwemdiploma mogen kinderen alleen naar binnen als ze zwemvleugeltjes om de armen dragen.
Ook in de ondiepe baden. Verder moet er een volwassene (18+) bij het kind zijn die badkleding draagt, die goed kan zwemmen en die de hele tijd oplet.

Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers of andere begeleiders om onze huisregels aan kinderen vooraf uit te leggen. Dit voorkomt teleurstellingen. Zoals het wegsturen van een kind omdat het niet goed genoeg kan zwemmen, gevaarlijk doet op attracties of met een halve trainingsbroek wil zwemmen.

De minimum leeftijd voor het banenzwemmen in het 50m Sportbad is 12 jaar.

(jong) Volwassenen:
Ook (jong) volwassenen moeten veilig kunnen zwemmen om het Twentebad binnen te mogen. Geen zwemdiploma = geen toegang!

Wel of geen diploma en het ene zwemdiploma is het andere niet;
Medewerkers van het Twentebad bepalen of je zwemveilig bent
.

3. Attracties en spelmateriaal

 • Bij alle attracties staan de instructies op een bord. Deze moet je eerst lezen.
 • Zwembroeken met ritsen of metalen die de glijbaan kunnen beschadigen zijn streng verboden op de glijbanen.
 • Duikplanken, glijbanen en de klimwand zijn bij dom gebruik erg gevaarlijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. De meeste ongelukken in zwembaden gebeuren bij de glijbanen. 
 • Spelmateriaal van het Twentebad mag iedereen gebruiken. Als het druk is: eerlijk delen of om de beurt.

4. Spelregels tijdens je bezoek

 • Het Twentebad is volledig rook- en vapevrij en beschikt niet over rookzones. Dit geldt ook voor de ligweide en het voorplein.
 • Bezoekers mogen niet in dienst- en personeelsruimtes komen.
 • Tijdens recreatief zwemmen mag je geen duikuitrusting aan. (luchtflessen en zo).
 • Fotograferen mag alleen met toestemming van een medewerker van het Twentebad.
  Dit geldt ook voor mobiele telefoons met ingebouwde camera.
 • Er mag maar één persoon tegelijk in een kleedhokje of toilet. Voor ouder + kind zijn er tientallen aparte familiehokjes. In deze hokjes mogen alleen ouders met kinderen of gehandicapten.
 • Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding moet volgens de instructies van het badpersoneel. Mee naar de zwemzalen mogen 1 handdoek en 1 tas per persoon. Dus géén losse kleding, jassen, schoenen etc. Hiervoor zijn kledingkluisjes beschikbaar.
 • Voordat je het water ingaat moet je eerst even kort douchen. Dit is om de lichaamstemperatuur aan te passen aan de temperatuur van het zwemwater en om hygiënische redenen.
 • De douches zijn om af te spoelen voor en na het zwemmen. Niet om te blijven hangen.
 • Op de perrons rond de binnenbaden mag je alleen met blote voeten of met schone slippers.
 • Papier en afval moet in de afvalbak.
 • Je moet je zo gedragen dat anderen geen last van je hebben.
 • Bij ernstige situaties, zoals agressief gedrag, ongewenste intimiteiten of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal er aangifte worden gedaan.
 • Het gebruik van radio’s, cd spelers etc. is binnen (inclusief de entree) niet toegestaan.
 • Rennen rond de baden is gevaarlijk en mag niet.
 • Eigen speelmateriaal gebruiken mag pas na overleg met het badpersoneel.
 • Alle soorten speelballen, behalve strandballen, zijn in en rond de bassins niet toegestaan.
  Een baby/peuter met een speelballetje uitgezonderd.
 • Zonder toestemming van badpersoneel mag door bezoekers geen zwemles worden gegeven.
 • Eten en drinken mag in de voorhal, op de ligweide, op de daarvoor bestemde plaatsen op de zwemzalen en in de horeca. (dus niet in de kleedruimtes)
 • Zelf meegebracht eten en drinken mag op bovengenoemde plaatsen met uitzondering van het paviljoen en het buitenterras. Denk eraan dat glas niet is toegestaan, evenals zelf meegenomen drank met alcohol.
 • Tijdens het buitenseizoen is op de ligweide muziek toegestaan, als je het volume maar zo laag zet dat niemand er last van heeft.
 • Voetballen is achterop de ligweide toegestaan als het niet te druk is en andere bezoekers hier geen last van hebben.
 • Het roken van softdrugs (ook waterpijpen) is overal streng verboden en betekent minimaal een half jaar géén toegang.

5. Openingstijden Twentebad
De openingstijden staan op www.twentebad.nl en zijn te lezen bij de kassa.
De openingstijden zijn altijd afhankelijk van de drukte en het weer. Het management behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het bad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.

6. Als het bad dichtgaat
Met de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop bezoekers het bad moeten verlaten. Hierna moet je binnen 15 minuten aangekleed zijn en het bad verlaten.

7. Aansprakelijkheid
Het bezoek aan deze accommodatie is voor eigen risico. Het management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, niet in het water, niet in de garderobe, niet op de ligweide en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of fietsenstalling. Iedereen is verplicht gevonden voorwerpen (en zéker sleuteltjes van lockers) bij de kassa af te geven. Bezoekers die schade veroorzaken, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.
Bezoekers zijn verplicht aanwijzingen van medewerkers direct op te volgen.
Bij verenigingszwemmen, wedstrijden en andere evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor naleving van dit reglement.

8. Weigering of verwijdering
In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd en moet je het Twentebad verlaten:

 • Bij het niet volgen van instructies gegeven door de medewerkers
 • Bij het overtreden van regels uit dit reglement of er niet aan kunnen voldoen (zoals legitimatie)
 • Indien de bezoeker onder invloed van drugs of alcohol verkeert

9. Waardevolle tips
Laat geld, sieraden en andere waardevolle bezittingen zoveel mogelijk thuis. Is dit niet mogelijk maak dan gebruik van de kledingkluizen (kost € 0,30).
Probeer op de ligweide je eigendommen zo veel mogelijk in de gaten te houden.

10. Klachten
Mocht je, ondanks onze inzet om het bezoek hier zo leuk en prettig mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kun je terecht bij de medewerkers van dit zwembad. Zij doen dan hun best om de klacht op te lossen. Als dit niet direct kan, of je bent het niet eens met de oplossing of uitleg, dan kun je een klacht indienen. Het snelst gaat dit via het reactieblok op www.twentebad.nl . Anders kan dit met een brief. Het adres staat op de website of kun je bij de kassa krijgen.
N.B.: het management mag altijd afwijken van deze regels als er een bijzondere reden is.

11. EINDVERANTWOORDELIJKHEID EN EINDREDACTIE
Gemeente Hengelo, afdeling O&Z,
Team Twentebad & Hengelo Sport.
info@twentebad.nl
Tel. 074 - 2434241

12. DISCLAIMER
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van het Twentebad de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en het Twentebad is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Huisregels versie juni 2022

Click here for the English version