Betalingsvoorwaarden zwemles en andere spelregels

Versie juli 2022

  • Als je kiest voor betaling van losse lessen, dan worden alle gegeven lessen in rekening gebracht. Ongeacht of je kind aanwezig was. Het diplomazwemmen wordt apart in rekening gebracht.
  • Als je kiest voor een pakket, dan zijn de lessen onbeperkt. Ook het diplomazwemmen zit hier bij in.
  • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen.
  • Als door langdurige ziekte (minimaal 4 weken aaneengesloten) geen deelname aan de lessen mogelijk is, kun je tijdelijke ontheffing  van betaling aanvragen via zwemles@twentebad.nl .
  • Betaling gaat via automatische incasso, of ineens vooraf.
  • Als wij 2 keer achter elkaar niet kunnen incasseren, dan stoppen wij de automatische incasso en sturen wij maandelijks een factuur per mail. De extra kosten hiervoor bedragen € 2,50 per maand.
  • Als je de zwemlessen tussentijds wilt beëindigen, stuur dan een mail naar zwemles@twentebad.nl . Heb je gekozen voor een pakket en is deze nog niet volledig betaald? Dan zetten wij dit om naar losse lessen. Alle gegeven lessen worden dan in rekening gebracht. Het kan dus zijn dat je nog een bedrag na moet betalen.
  • De zwemlescoördinator bepaalt of een kind klaar is voor de zwemlessen. Als wij van mening zijn dat het nog te vroeg is, dan hebben wij het recht om het kind terug te zetten op de wachtlijst.