Betalingsvoorwaarden zwemles en andere spelregels

Versie 2024

 • Je betaalt het tarief wat gehanteerd wordt in het jaar van de 1ste zwemles, dus niet het tarief in het jaar van inschrijving. Klik hier voor onze actuele tarieven.
 • Als je kiest voor betaling van losse lessen, dan worden alle gegeven lessen in rekening gebracht. Ongeacht of je kind aanwezig was. Het diplomazwemmen wordt apart in rekening gebracht.
 • Als je kiest voor een pakket, dan zijn de lessen onbeperkt. Ook het diplomazwemmen zit hier bij in.
 • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen.
 • Als door langdurige ziekte (minimaal 4 weken aaneengesloten) geen deelname aan de lessen mogelijk is, kun je tijdelijke ontheffing  van betaling aanvragen via zwemles@twentebad.nl .
 • Wil je het bedrag van het pakket in termijnen betalen? Dit is alleen mogelijk via automatische incasso. Je kunt kiezen voor betaling in 20 termijnen in het geval van een regulier pakket en 10 termijnen in geval van Turbolessen.
 • Wil je het bedrag van het pakket in 1 keer betalen? Dit is mogelijk via automatische incasso of bij de kassa (pin of contant).
 • Kies je voor losse lessen? Dan is betaling alleen mogelijk via automatische incasso.  
 • Als wij 2 keer achter elkaar niet kunnen incasseren, dan stoppen wij de automatische incasso en sturen wij maandelijks een factuur per mail. De extra kosten hiervoor bedragen € 2,50 per maand.
 • Als je de zwemlessen tussentijds wilt beëindigen vanwege een verhuizing of een andere niet voorziene reden, stuur dan een mail naar zwemles@twentebad.nl. Heb je gekozen voor een pakket en is deze nog niet volledig betaald? Dan zetten wij dit om naar losse lessen. Alle gegeven lessen worden dan in rekening gebracht. Het kan dus zijn dat je nog een bedrag na moet betalen.
 • De zwemlescoördinator bepaalt of een kind klaar is voor de zwemlessen. Als wij van mening zijn dat het nog te vroeg is, dan hebben wij het recht om het kind terug te zetten op de wachtlijst.
 • Je moet je kind afmelden via onze app InstallatieTwentebadWebshop.pdf
 • Als je kind zonder geldige reden afwezig is, dan hebben wij het recht om je kind uit de lesgroep te halen. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van het pakket.